BOND projekt - radionica o izradi poslovnih planova i budžeta

Baranjska razvojna agencija sudjelovala je 3. srpnja 2019. godine na specijalističkoj edukaciji na temu izrade poslovnih planova i budžeta u organizaciji HAMAG-BICROa i BOND projekta.

HAMAG-BICRO i BOND tim održali su četvrtu po redu specijalističku edukaciju na temu izrade poslovnih planova i budžeta namijenjenu zaposlenicima poduzetničkih potpornih institucija uključenih u mrežu BOND.

Sadržaj edukacije obuhvatio je izradu poslovnog plana za eksterne/interne korisnike, proces budžetiranja (glavni – master budžet, operativni i financijski budžet) te operativni i financijski plan.

Posebno je naglašena važnost planiranja i izrade operativnog budžeta s ciljem donošenja kvalitetnih i pravovremenih poslovnih odluka.