Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira

Upravno vijeće Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira na 18. sjednici održanoj dana 15. listopada 2018. godine, donijelo je Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.