Izmjene i dopune Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira

Upravno vijeće Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira na sjednici održanoj dana 19. listopada 2018. godine, donijelo je Izmjene i dopune Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.