Plan javne nabave za 2016.g.

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira objavljuje Plan javne nabave za 2016. godinu

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira objavljuje Plan javne nabave za 2016. godinu