Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

U svrhu ispunjenja zakonske obveze propisane člankom 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), donosi se Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave kojim se uređuje postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a te postupak nabave radova procijenjene vrijednosti nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Svi komentari na Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave primati će se zaključno do 30.06. 2017. u 14 sati putem elektroničke pošte, na adresu bara@beli-manastir.hr.

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave nalazi se u prilogu.