Natječaji / Javni pozivi

03. travnja 2018. - 23. travnja 2018.
Otvoreni

Natječaj za dodjelu donacija Hrvatske Lutrije u 2018.

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn.

Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije:

(1) Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava,

(2) Zaštita okoliša,

(3) Obrazovanje, znanost i odgoj,

(4) Sport i

(5) Kultura, kulturna baština i umjetnost.

Rok za prijavu je 23. travnja 2018.

Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijeti:

  • Organizacije civilnog društva (domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i
  • Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

Više informacija i dokumentacija