Natječaji / Javni pozivi

30. travnja 2019. - 31. listopada 2019.
Otvoreni

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • Obrtnici

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za: – ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa, – kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora, – uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, – stručno osposobljavanje i obrazovanje, – marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

– nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,

– kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,

– nabave računalne opreme i računalnih programa,

– licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,

– pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,

– stručnog osposobljavanja i obrazovanja,

– istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnim pozivom.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.

Potpora se dodjeljuje se pod sljedećim uvjetima:

– da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,

– da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,

– da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,

– da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva,

da su troškovi za namjenu za koju se traži potpora nastali u razdoblju od 2. kolovoza 2018. godine do dana podnošenja prijave u tekućoj godini.

Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2019. godinu za tu namjenu, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo na broj telefona 031/221
881.

Više informacija pronađite na poveznici ispod