Natječaji / Javni pozivi

12. lipnja 2018. - 14. rujna 2018.
Otvoreni

7.4.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • JL(R)S
  • Ostali

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine novi natječaj za operaciju 7.4.1.  – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a 500 milijunakuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića. Ostatak raspoloživog novca osiguran je za vatrogasne domove, sportske terene, javne prometne površine i sličnu infrastrukturu koja će ruralni prostor učinili poželjnim mjestom za život i rad.

Mjera 7 Programa ruralnog razvoja RH namijenjena je općinama i gradovima, a financira pokretanje, poboljšanje te proširenje brojnih usluga koje lokalnom stanovništvu unaprijeđuju kvalitetu života.

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 1.000.000.000,00 HRK, od čega:
500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića
50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova
450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture

Prijave su moguće od 2.kolovoza do 14.rujna 2018.godine.