Natječaji / Javni pozivi

16. kolovoza 2018. - 17. rujna 2018.
Otvoreni

Društveni kapital zajednice

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor

Otvoren je natječaj za prijavu za ostvarivanje financijskih sredstava za projekte razvoja društvenog kapitala zajednice u 2018. godini

CILJEVI NATJEČAJA:
• podrška razvoju udruga koje djeluju na lokalnoj razini odnosno županijskoj razini kroz osmišljene aktivnosti i programe za razvoj zajednice;
• povećanje razine društvenog kapitala u lokalnoj zajednici u kojoj se provode podržane aktivnosti udruga;
• razvoj aktivnog građanstva te pronalazak modela za rješavanje problema u lokalnoj zajednici;
• osnaživanje lokalnih potencijala i međusektorske suradnje za smanjenje društvene isključenosti i siromaštva te održivi razvoj lokalne zajednice.

OČEKIVANI REZULTATI:
• razvijeni programi za održivi razvoj temeljeni na vlastitim potencijalima i međusektorskoj suradnji;
• povećan broj aktivnosti građana u lokalnim zajednicama obuhvaćenim projektom te razina povjerenja, solidarnosti i spremnosti na zajednički angažman za dobrobit zajednice u kojoj žive i rade;
• razrađeni mjerljivi pokazatelji praćenja razvoja društvenog kapitala u lokalnim zajednicama;
• osmišljeni učinkoviti modeli i programi za razvoj lokalne zajednice.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja i imaju registrirano sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave koje odgovara području provedbe projekta izuzev udruga koje imaju registrirano sjedište u gradu Zagrebu koje se ne mogu prijaviti na ovaj natječaj.

Visina financijske podrške:  25.000,00 do 40.000,00 kn
Broj podrški koje će se odobriti: do 20
Rok prijave: 17. rujna 2018. godine
Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2019. godine