Natječaji / Javni pozivi

31. siječnja 2019. - 03. svibnja 2019.
Otvoreni

Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Ostalo
  • Internacionalna / transnacionalna suradnja
  • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor
  • Znanstvene organizacije / škole / učilišta / vrtići
  • JL(R)S

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:
2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
2.1. Promicanje mogućnosti korištenja prirodnog i kulturnog nasljeđa kao turističkih znamenitosti s mogućnošću stvaranja prihoda.
2.2. Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području

Prioritetna os 2 ima za cilj očuvanje, zaštitu, promociju i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa (kroz razvoj turizma, izgradnju biciklističkih staza i sl.) te očuvanje i obnovu bioraznolikosti i tla.

Prioritetna os 3 – Suradnja
3.1.: Uključivanje većeg broja društvenih i institucionalnih dionika u prekograničnu suradnju

Prioritetna os 3 ima za cilj poboljšanje institucionalnih kapaciteta i stvaranje učinkovite javne uprave kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija.

Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje
Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara za povećanje baze specifičnih lokalnih znanja u regiji

Prioritetna os 4 ima za cilj ulaganje u sve razine obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje.

Projekti moraju uključivati minimalno 2 prekogranična partnera iz prihvatljivog programskog područja.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice (županije):
u Hrvatskoj Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, a u Mađarskoj županije Zala, Baranya i Somogy.
Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS.
Alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 03. svibnja 2019. do 15:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava IMIS 2014-2020., isključivo na engleskom jeziku.