Natječaji / Javni pozivi

12. rujna 2018. - 31. listopada 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Poljoprivrednici
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:
– ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
– ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
– ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:
– izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
– nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.