Natječaji / Javni pozivi

14. veljače 2018. - 16. ožujka 2018.
Otvoreni

Javni natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2018. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor

Ministarstvo pravosuđa objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći za 2018. godinu

Područje financiranja

Predmet natječaja je financijska potpora udrugama i pravnim fakultetima za rad pravnih klinika za projekte pružanja primarne pravne pomoći. Člankom 6. stavkom 1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13.) propisano je da primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge i pravne klinike, a člankom 36. stavkom 1. i 2. istoga Zakona propisano je da se sredstva za pružanje pravne pomoći ovlaštenim udrugama i visokim učilištima za rad pravnih klinika odobravaju na temelju odobrenih projekata putem natječaja za financiranje projekata kojeg raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Cilj natječaja je osiguranje primarne pravne pomoći građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Ovlaštene udruge i pravne klinike sukladno ovom natječaju mogu prijaviti projekt za pružanje primarne pravne pomoći za razdoblje provedbe od sklapanja ugovora o financiranju projekta do 31. prosinca 2018. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge upisane u registar pružatelja primarne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa (ovlaštene udruge) i pravne klinike visokih učilišta koja izvode sveučilišni studij u znanstvenom području prava, koje u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć. Dodatno, prijavitelji moraju udovoljavati općim uvjetima propisanim Uputama za prijavitelje na ovaj natječaj.

Ovlaštena udruga  i pravna klinika može sudjelovati u području natječaja kao prijavitelj ili partner.

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt, a ovlašten je biti partner na više projekata.

Financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju javnog natječaja

Za područje natječaja je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu osigurano 1.300.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava za pojedini projekt je 45.000,00 kuna, a najviši iznos za pojedini projekt je 95.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 16. ožujka 2018. godine.