Natječaji / Javni pozivi

26. ožujka 2019. - 12. ožujka 2020.
Otvoreni

JAVNI NATJEČAJ za kreditiranje poduzetnika iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Trgovačka društva
 • Obrtnici

KORISNICI KREDITA

 • mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Županije (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)

 IZNOS KREDITA

 •  najniži iznos kredita 30.000,00 kuna
 •  najviši iznos 200.000,00 kuna

NAMJENA KREDITA

 • tekuća likvidnost i trajna obrtna sredstva
 • kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama

 ROK OTPLATE, POČEK I DINAMIKA OTPLATE

 • rok otplate kredita    do 4 godine
 • rok iskorištenja kredita    do 6 mjeseci
 • poček    do 6 mjeseci
 • dinamika otplate    u dogovoru s bankom

KAMATNA STOPA

 •  do najviše 7% za cijelo vrijeme trajanja kredita
 • Osječko-baranjska županija subvencionira kamatu na Poduzetničke kredite s 2 postotna poena
 •  subvencionirana kamata odobrava se kao de minimis potpora sukladno odredbama Uredbe Europske Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore