Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. - 01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi nakon 1. prosinca 2017. godine.

Pojam elementarne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda.

Intenzitet potpore je do 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.