Natječaji / Javni pozivi

02. svibnja 2018. - 31. listopada 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • Poljoprivrednici
 • Civilni sektor / neprofitni sektor
 • Građani

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini. 

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se organizaciji za sudjelovanje na:

 1. na sajmovima i izložbama
 2. na znanstveno-stručnim skupovima
 3. na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama

Visina potpore može iznositi do 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi:

 1. troškovi najma i zakupa prostora
 2. troškovi kotizacije i uvrštenja u sajamski katalog
 3. izrade i prezentacija promidžbenih materijala i proizvoda
 4. troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama