Natječaji / Javni pozivi

02. svibnja 2018. - 31. listopada 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Ostali

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u autohtonu eno i gatro ponudu na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2018. godini.

Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2018. godine.

Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Loklani poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja najviše udaljena 30 kilometara od objekta gdje prijavitelj pruža turističke i ugostiteljske usluge.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju pružatelji usluga u ugostiteljstvu i turizmu koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.