Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. - 01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • JL(R)S

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, popravkom i izgradnjom putne mreže, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave s područja Županije koja izvrši prihvatljiva ulaganja u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

Prihvatljive su sve one aktivnosti koje nisu predviđene Mjerom M07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., ali i drugih EU fondova, prije svega EU fonda za regionalni razvoj, a u kojima je prihvatljiv korisnik jedinica lokalne samouprave.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.