Natječaji / Javni pozivi

16. kolovoza 2018. - 04. rujna 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Potporne institucije za poduzetnike
  • JL(R)S

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova.

Sredstva Fonda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna (dvjestomilijunakunainulalipa).

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
  3. ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:
  • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
  • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2014.-2020., a za programsko razdoblje 2007.-2013. prihvatljivi su isključivo projekti u sklopu Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, Operativnog programa za prekograničnu suradnju sa Srbijom i Operativnog programa za prekograničnu suradnju s Crnom Gorom

Zahtjevi će se zaprimati od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018.

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA

S danom 4. rujna 2018. ukupan iznos zatraženih sredstava u okviru ovog Javnog poziva dosegnuo planirani iznos raspoloživih sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu te se isti smatra zatvorenim.