Natječaji / Javni pozivi

29. travnja 2020. - 28. srpnja 2020.
Otvoreni

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.4.1. RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Program/fond: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske/Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Najniži/najviši iznos potpore:

Najniža visina javne potpore iznosi 3.500 EUR. Najviša visina javne potpore po poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR u fiskalnoj godini u kojoj se de minimis potpora dodjeljuje te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. Intenzitet javne potpore: do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

Cilj/svrha natječaja:

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Rok za prijavu: 28. 5 .2020 – 28. 7. 2020.