Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2019. - 01. prosinca 2019.
Otvoreni

Natječaji Osječko-baranjske županije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u razvoj poslovnih planova gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Poljoprivrednici

Osječko-baranjska županija objavila je nekoliko Poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije:

Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.
 • Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je nastao nakon 1. prosinca 2018. godine.
 • Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.
 • Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i  razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora se odobrava za  prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10 mjesec
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine prasadi od registriranog uzgajivača s područja  Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2018. godin
 • Prihvatljivi troškovi iz prethodnog stavka odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno
 • Intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Javni poziv za dodjelu potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora se odobrava za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Prihvatljivi troškovi veterinara su umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala.
 • Ukupan broj genetskog materijala za koji korisnik može ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i ovčarskoj proizvodnji ne može biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje, a u svinjogojskoj proizvodnji ne može biti veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje.
 • Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova nastali nakon 1. prosinca 2018. godine, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti je:   -u govedarskoj proizvodnji do10.000,00 kuna, -u svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna i u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00 kuna

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka.
 • Potpora iznosi: 

-za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 000 kilograma do 2.000,00 kuna,

-za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 000 kilograma do 3.000,00 kuna,

-za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 000 kilograma do 5.000,00 kuna.

 • Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 20%.

Javni poziv za dodjelu potpora za dobrobit životinja na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora se odobrava korisniku koji u stočarskoj proizvodnji osigurava uvjete zaštite i dobrobiti životinja.
 • Prihvatljivi troškovi su: troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode (nabava pojilica i ostale opreme u funkciji osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode ), kontrole kvalitete hrane za ishranu stoke, prevencije, kontrole i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanja prostornih uvjeta za prašenje krmača i nabave električnog pastira s potrebnom opremom, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2018. godine.
 • Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna

Javni poziv za dodjelu potpora u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

 • Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, nastali nakon 1. prosinca 2018. godine.
 • Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.