Natječaji / Javni pozivi

07. lipnja 2018. - 10. rujna 2018.
Otvoreni

Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” je promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja;
  • osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Za financiranje projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 31.500.000,00 kuna.

Projekti se mogu financirati u iznosu od najviše 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji i partneri dužni osigurati sufinanciranje preostalih 10% iz vlastitih sredstva.

Prijave se mogu slati zaključno do sljedećih rokova:

1. rok za dostavu: 10. rujna 2018.

2. rok za dostavu: 10. prosinca 2018. (u slučaju da predviđena financijska sredstva nisu iskorištena u
prethodnom roku za dostavu)

3. rok za dostavu: 11. ožujka 2019. (u slučaju da predviđena financijska sredstva nisu iskorištena u
prethodnom roku za dostavu)