Natječaji / Javni pozivi

01. lipnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Otvoreni

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Socijalni poduzetnici / Zadruge
  • JL(R)S
  • Civilni sektor / neprofitni sektor
  • Građani

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Program/fond: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020/ Europski socijalni fond
Prihvatljivi prijavitelji: centar za socijalnu skrb, ustanova, udruga, vjerska zajednica, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, zadruga
Najniži/najviši iznos potpore:
Od 400.000,00 kn do 8.000.000,00 kn
Cilj/svrha natječaja: Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Sažetak:  Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih skupina, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.