Natječaji / Javni pozivi

23. siječnja 2018. - 18. travnja 2018.
Otvoreni

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • JL(R)S
  • Civilni sektor / neprofitni sektor
  • Ostali

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

Više informacija i dokumentacija