Natječaji / Javni pozivi

23. kolovoza 2018. - 25. rujna 2018.
Otvoreni

Školska shema 2018./19.

KORISNICI SREDSTAVA:
  • JL(R)S
  • Ostali

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA OSNIVAČA ŠKOLSKIH USTANOVA ZA SUDJELOVANJE U ŠKOLSKOJ SHEMI

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu:
– promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi,
– oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli,
– omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

Školska shema u školskoj godini 2018/2019 se provodi jednako na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2018. do 31. srpnja 2019. godine sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi, učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi imaju osnivači školskih ustanova:
– Republika Hrvatska
– jedinica lokalne samouprave
– jedinica područne (regionalne) samouprave
– druge pravne ili fizičke osobe