Natječaji / Javni pozivi

04. svibnja 2018. - 16. kolovoza 2018.
Otvoreni

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Civilni sektor / neprofitni sektor

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.

Prihvatljivi Prijavitelji:

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

Za komponentu 1

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za komponentu 2

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 700.000,00 HRK a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove