Natječaji / Javni pozivi

08. ožujka 2018. - 31. prosinca 2018.
Otvoreni

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • JL(R)S
  • znanstvene_organizacije_skole_ucilista

U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.

Više informacija i dokumentacija za prijavu