Unos razvojnih projekata u bazu

Obrazac za razradu projektne ideje za bazu podataka
Strategije razvoja grada Belog Manastira 2016.-2020.

Osnovne informacije

Informacije o projektu

Ukratko opšite problem koji želite riješiti ili potrebu koja postoji u zajednici.
Što želite postići do kraja vašeg projekta?
Navedite opis i broj ljudi (organizacija) koji će biti korisnici projekta.
Redoslijedom navedite bitne rezultate projekta.
Opišite aktivnosti, potrebne resurse, vrijeme, mjesto i druge elemente projekta koje smatrate bitnima.
Koliko je novca potrebno za provođenje projekta?
Navedite partnere (institucije/organizacije/tvrtke/udruge) s kojima bi proveli projekt ako postoji dogovoreno partnerstvo. Ako ne postoje partneri navedite zašto ih nema i s kim želite ići u partnerstvo.
Navedite koja vam dokumentacija treba: poslovni plan, glavni projekt, građevinska dozvola i slično. Postoje li ili u kojoj su fazi pripreme?

Ostale informacije

Cijeli obrazac šaljete klikom na plavo polje "Pošalji" ispod ovog poglavlja!