Plan i program rada Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira objavljuje Plan i program rada Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira za 2018. godinu s financijskim planom za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, te prateću odluku o usvajanju Upravnog vijeća Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.