Fotogalerija

Prvi sastanak projekta “Iz odlagališta u park!”

sti projekta i dogovoren vremenski rok provedbe, a nakon sastanka sudionici su obišli i teren.