Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.g.

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira objavljuje sukladno Zakonu o proračunu, čl. 12 (NN 87/08, 136/12, 15/15) Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za period 01.01.-31.12.2016.g.