Konferencija "Žene u mreži"

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira sudjelovala je 11. prosinca na konferenciji Centra za poduzetništvo Osijek "Žene u mreži – uhvatiti se ili ne?" koji ima za cilj osnažiti poduzetničku klimu i motivirati žene poduzetnice i buduće poduzetnice u Osječko – baranjskoj županiji.

 

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira sudjelovala je 11. prosinca na konferenciji Centra za poduzetništvo Osijek “Žene u mreži – uhvatiti se ili ne?” koji ima za cilj osnažiti poduzetničku klimu i motivirati žene poduzetnice i buduće poduzetnice u Osječko – baranjskoj županiji.Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira sudjelovala je 11. prosinca na konferenciji Centra za poduzetništvo Osijek “Žene u mreži – uhvatiti se ili ne?” koji ima za cilj osnažiti poduzetničku klimu i motivirati žene poduzetnice i buduće poduzetnice u Osječko – baranjskoj županiji.