Natječaj za potpore u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Programom potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2016.-2018. godine, dostave svoje zahtjeve za potpore.