Odluka o dežurstvu i obavljanju radnih zadataka izvan sjedišta poslodavca

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira donjela je odluku o dežurstvu i obavljanju radnih zadataka izvan sjedišta poslodavca koja vrijedi do 20. travnja 2020. godine.