Otvoren Javni poziv - potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja u Osječko-baranjskoj županiji

Otvoren je Javni poziv Osječko-baranjske županije, a prihvatljivi prijavitelji su subjekti malog gospodarstva registrirani na području Osječko-baranjske županije.
  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu (nastavno: potpora) za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2020. godini.

  1. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
  • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
  • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2020. 

Više o ovom javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete naći na poveznici: