Poziv za sudjelovanje u projektu Educiraj se!- besplatni edukacijski programi za nezaposlene

Besplatni edukacijski programi kroz projekt "Educiraj se!" za nezaposlene osobe s područja mikroregije Baranja

Nemaš posao, želiš učiti, napredovati, proširiti svoje vještine i znanja?

 

Prijavi se u ured Baranjske razvojne agencije Grada
Belog Manastira i sudjeluj u projektu „Educiraj se!“ koji uključuje

besplatnu provedbu verificiranih programa obrazovanja odraslih.

Osim motiviranosti, uvjet za sudjelovanje u projektu je da imaš prebivalište na
području Baranje te da si u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje minimalno 6 mjeseci – ukoliko si do 29 godina starosti, odnosno
minimalno 12 mjeseci – ukoliko imaš 30 i više godina.

Za sve edukacijske programe potrebno je imati završenu minimalno trogodišnju srednju školu.

Uz besplatan edukacijski program, polaznicima će biti plaćena mjesečna karta Panturista za vrijeme trajanja tečaja. 

Verificirani programi obrazovanja odraslih
koji će se provoditi kroz projekt su:

RAČUNALNI OPERATER/KA
MASER/KA
PEDIKER/KA
PIZZA MAJSTOR/ICA
KUHAR/ICA
KONOBAR/ICA

Ukoliko zadovoljavaš uvjete i želiš napredovati, prijavi se za sudjelovanje na broj telefona: 031 710 217 (svakog radnog dana od 7 do 15 sati), putem e-maila bara@beli-manastir.hr ,osobnim dolaskom u ured BARA-e na adresi Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru ili preko obrasca prijave, jednim klikom ovdje.

Projekt „Educiraj se“ odobren je kroz Poziv
„Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, a financiran
je sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 839.305,74 kune, od čega su
EU sredstva 839.305,74 kune.

Sadržaj poziva za iskaz interesa isključiva
je odgovornost Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira.