Prijava za besplatne savjete Mreže mentora u okviru projekta BOND 2

U sklopu projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija – BOND 2“ te udruge Mreža poduzetničkih potpornih institucija – Mreža BOND (putem HAMAG-BICRO-a), a čiji član je i Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira, pozivamo potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za besplatnu uslugu mentorstva, odnosno uključivanje u mrežu mentora.

Ovo je prva mreža ovakve vrste koja povezuje stručnjake raznih profila na razini cijele Republike Hrvatske, a koji će biti na raspolaganju kao mentori poduzetnicima u pokretanju te rastu i razvoju poslovanja.

Tko se može prijaviti?

Korisnici koji će sudjelovati u procesu testiranja mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Područje mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti (popisi ispod teksta).

Mentori će usluge mentoriranja poduzetnika pružati kroz mrežu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koje su članice Mreže BOND. Riječ je o razvojnim agencijama, poduzetničkim centrima ili akceleratorima, poslovnim inkubatorima, tehnološkim parkovima i centrima kompetencija.

Kako se možete prijaviti?

Pozivamo potencijalne poduzetnike, poduzetnike početnike kao i poduzetnike u fazi rasta i razvoja da se prijave za uslugu mentorstva putem prijavnog obrasca (ispod teksta) na e-mail adresu Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira (bara@beli-manastir.hr) koja sudjeluje u mentorskom procesu kao dio mentorskog tima. 

Ova usluga za poduzetnike je besplatna.

Testiranje procesa mentoriranja

Mentoriranje je termin savjetovanja koje mentor pruža korisniku u trajanju od 60 minuta.

Korisnici će prije početka mentoriranja dobiti preporuku o predloženim mentorima temeljem podnesene prijave. Na temelju procjene potreba za mentoriranje, PPI (poduzetnička potporna institucija kojemu poduzetnik dostavi svoj prijavni obrazac) odabire do 3 mentora koja najbolje odgovaraju potrebama poduzetnika, povezuje poduzetnika i mentora elektroničkim putem te razmjenjuje kontakt podatke, šalje mentorski obrazac i navodi pravila u procesu testiranja mentoriranja. Poduzetnik i mentor samostalno dogovaraju termin sastanka u vrijeme i na mjestu na kojemu im odgovara. Mjesto održavanja mentoriranja može biti uživo ili online.

Tijekom procesa testiranja mentorske mreže, poduzetnik može provesti najviše 30 sati mentoriranja s 1 ili više mentora.

Uspostavom mreže mentora stvorena je jedinstvena nacionalna mreža u Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2. Time je svim postojećim te budućim poduzetnicima osiguran ravnomjeran pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.