Projekti u pripremi Projekti u provedbi Provedeni projekti Baza projekata Unos razvojnih projekata u bazu

Energetska obnova zgrade Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir

NOSITELJ

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir

IZVOR FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

VRIJEDNOST

444.944,38 kn

FAZA

Provedeni projekti

Opis

Projekt “Povećanje energetske učinkovitosti zgrade Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir” je proveden u 2015. godini i zaposlenici prvi puta od 1963.g. dolaze na posao u prostor u kojemu ima grijanja. Radi se o projektu koji je pripremila i vodila Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira, a financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s udjelom od 78% te sljedeći donatori:
1. Osječko-baranjska županija 53.000,00 kn
2. Belje d.d. 25.000,00 kn
3. Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije 16.500,00 kn
4. Grad Beli Manastir 11.900,00 kn
5. Hrvatski Crveni križ 5.000,00 k
6. Općina Jagodnjak 1.000,00 kn
7. Općina Popovac 1.000,00 kn
8. Općina Petlovac 1.000,00 kn
9. Općina Draž 1.500,00 kn
10. Općina Kneževi Vinogradi 500,00 kn

Cijeli projekt vrijedan je 444.944,38 kn. Izvođač radova bila je tvrtka Zadravec d.o.o., a stručni nadzor vodila je tvrtka Trinas projekt d.o.o.