Projekti u pripremi Projekti u provedbi Provedeni projekti Baza projekata Unos razvojnih projekata u bazu

Hologramska baka u Etnološkom centru baranjske baštine

NOSITELJ

Grad Beli Manastir

IZVOR FINANCIRANJA

Hrvatska turistička zajednica i Grad Beli Manastir

VRIJEDNOST

234.375,00 kn

FAZA

Provedeni projekti

Opis

Projekt “Hologramska baka u Etnološkom centru baranjske baštine” financiraju HTZ i Grad Beli Manastir, a provode za Grad Beli Manastir BARA i TZ Baranje. Vrijeme provedbe je od 20.07.2016. g. do 15.12.2016.g., pri čemu HTZ financira 117.000,00 kuna, a Grad Beli Manastir preostali iznos.

Projektom se u Etnološki centar baranjske baštine nabavlja i insaliram hologramska kutija koja je isprogramirana na način da hologram baka pozdravlja posjetitelje centra. Na taj način se na području TZ Baranje uvodi inovativna ponuda kao dio postojeće turističke ponude.