Prve izmjene plana nabave za 2017. godinu

Ravnateljica BARA-e je dana 02.05.2017.g. donijela Prve izmjene plana nabave za 2017.g.