Stručno osposobljavanje: Savjetnik/ica za poljoprivredu / Projekt manager/ica

Ravnateljica Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira temeljem članka 25 Statuta Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira te u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

Savjetnik/ica za poljoprivredu / Projekt manager/ica – jedan izvršitelj

Stručni uvjeti za savjetnika za poljoprivredu:

VŠS, VSS agroekonomskog smjera
engleski jezik u govoru i pismu
napredna znanja rada na računalu
Prijave trebaju sadržavati:

dopis prijave na javni natječaj s popisom priloga
preslika diplome (dokaz za uvjet VŠS, VSS)
životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u Europass formatu
preslika osobne iskaznice
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
Opis poslova – savjetnik za poljoprivredu:

izrađuje i nadopunjuje bazu podataka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Belog Manastira,
vodi detaljnu evidenciju projektnih planova klijenata,
vodi detaljnu evidenciju o vrstama usluga obavljenim za klijente,
informira OPG-ove o otvorenim natječajima za prijavu projekata,
vodi klijente kroz postupak prijave,
priprema projektne aplikacije i troškovnike,
koordinira prikupljanje priloga projektnih prijava s prijaviteljima,
provodi projekte,
izvještava o provedenim projektima,
priprema sažetke natječaja s potrebnim obrascima i objavljuje na internetskoj stranici ustanove,
izrađuje potrebne studije, poslovne planove, elaborate, strategije i akcijske planove i slične dokumente za klijente,
savjetuje OPG-ove o pitanjima vezanim uz njihov rad,
savjetuje potencijalne investitore,
planira i provodi edukacije, radionice, seminare, konferencije i slično.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je pristigla pravovremeno. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, obvezni su pristupiti testiranju koje se održava 26.10.2016.g. u 12 sati u Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prijave na natječaj biti će objavljen na Internetskoj stranici www.bara-bm.hr 25.10.2016.g. do 12 sati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od 14.10.2016.g. kao datuma objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje isključivo e-mailom na adresu: bara@beli-manastir.hr

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

Natječaj je objavljen na Internetskim stranicama HZZ-a i na www.bara-bm.hr.