Natječaji / Javni pozivi

20. veljače 2018. -03. travnja 2018.
Otvoreni

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Trgovačka društva
 • Poljoprivrednici
 • znanstvene_organizacije_skole_ucilista
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali i srednji poduzetnici
 • Fizičke osobe
 • Poljoprivredne organizacije
 • Poljoprivredni gospodarski subjekti
 • Sveučilište
 • Škole
 • Visoka učilišta
 • Zadruge
 • Znanstvene institucije
 • Znanstveni instituti

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju je 1.140.000,00 kuna,a visina potpore iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se isplaćuje se jednokratno, u obliku paušalnog iznosa, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje čine najmanje dva partnera. Partneri u operativnoj skupini mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru, fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnostima u okviru tema navedenih u Natječaju. Sve fizičke i pravne osobe moraju biti osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj te ne smiju biti u sukobu interesa. Kako bi se projektna ideja, odnosno projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti:

 •  projekt se mora provoditi na području Republike Hrvatske
 •  projektna ideja ili projekt se mora odnositi na:

– primijenjena i razvojna istraživanja mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, uzgoja, kvalitete i plodnosti tla ili jačanja otpornosti poljoprivrednih sustava na promjene uz napredno korištenje novih tehnologija ili alternativnih sustava proizvodnje
–  povećanje proizvodnje biomase u poljoprivredi i njezino korištenje kao i korištenje ostalog biomaterijala nastalog na poljoprivrednom gospodarstvu

 • projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima EIP-a.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.