Natječaji / Javni pozivi

20. srpnja 2018. -17. listopada 2018.
Otvoreni

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Poljoprivrednici

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, osim u slučaju mladih poljoprivrednika, kada se intenzitet potpore uvećava za 20 % ako ispunjavaju ranije navedene uvjete.

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Indikativni iznos za kombinacije projekata iz istovremeno otvorenih natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor stočarstva i peradarstva (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.1) i tipa operacije 4.1.2. je 75.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 25.000.000,00 HRK. Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:
Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju i nakon provedenog postupka nabave.