Natječaji / Javni pozivi

20. srpnja 2018. -30. studenoga 2018.
Otvoreni

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Poljoprivrednici

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije« od 20.srpnja 2018. godine kojem je svrha povećanje učinkovitog korištenja energije.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:
Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu, bez zarade te električnu energiju iskorištavati sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:
a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet godina ili planirana potrošnja nakon gradnje ili rekonstrukcije poljoprivrednog gospodarstva koja su planirana u sklopu ulaganja, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje.

Prije izgradnje postrojenja, korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.

Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.

Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako ista ne budu iskoristila minimalno 50% ukupne godišnje učinkovitosti postrojenja (toplinske energije), najkasnije do kraja provedbe projekta.

Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.
Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati. 

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:
Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju i nakon provedenog postupka nabave.

VAŽNO!!

Produžen je rok za podnošenje zahtjeva za potporu do 30. studenoga 2018. godine.