Natječaji / Javni pozivi

19. ožujka 2020. -30. lipnja 2020.
Otvoreni

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici
  • Građani

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije u području prerade poljoprivrednih proizvoda.

Visina javne potpore: 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike)

Intenzitet javne potpore do 50 %