Natječaji / Javni pozivi

14. lipnja 2018. -28. rujna 2018.
Otvoreni

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Poljoprivrednici

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 6.4. “Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” – provedba tipa operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”.

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:
a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
– usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
– usluge u društvenim djelatnostima
– intelektualne usluge
c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
U slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga u poljoprivrednim djelatnostima intenzitet potpore za tu mehanizaciju iznosi 40 %.

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama.Najviši iznos javne potpore po korisniku, iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.