Natječaji / Javni pozivi

19. rujna 2018. -19. studenoga 2018.
Otvoreni

9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Poljoprivrednici
  • Ostali

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnik potpore su priznate proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te prije podnošenja zahtjeva za potporu imaju, od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija, odobren poslovni plan.

Potpora se odobrava proizvođačkim organizacijama s ciljem prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta, zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, utvrđivanja zajedničkih pravila o podacima o proizvodnji te za druge aktivnosti koje proizvođačka organizacija može provoditi poput razvoja poslovnih i marketinških vještina te organiziranja i olakšavanja inovativnih procesa.

Neke od prihvatljivih aktivnosti su:

  • administrativni troškovi,
  • troškovi najma,
  • režija i uređenja uredskog prostora,
  • troškovi pripreme proizvoda za prodaju,
  • objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko,
  • kupnja informatičke opreme i tehnologije,
  • trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika te troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, odnosno zajedničkog nastupa proizvođačke organizacije na tržištu

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. listopada 2018. godine od 12:00 sati do 19. studenog 2018. godine do 12:00 sati.