Natječaji / Javni pozivi

21. kolovoza 2023. -04. rujna 2023.
Otvoreni

DRUGI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

KORISNICI SREDSTAVA:
 • MSP (SME)
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je DRUGI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. temeljem istoimenog Programa, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura.

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • Prihvatljiv trošak: Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača
  • Ukupan iznos sredstava: 424.688,04 eura
  • Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   a) Najniži iznos potpore: 5.000 eura
   b) Najviši iznos potpore: 100.000 eura
 2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • Prihvatljiv trošak: Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)
  • Ukupan iznos sredstava: 1.229.391,23 eura
  • Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   a) Najniži iznos potpore: 10.000 eura
   b) Najviši iznos potpore: 100.000 eura
 3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
  • Prihvatljiv trošak: Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera
  • Ukupan iznos sredstava: 273.801,6 eura
  • Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   a) Najniži iznos potpore: 3.000 eura
   b) Najviši iznos potpore: 30.000 eura
 4. Ulaganje u promotivne aktivnosti
  • Prihvatljivi troškovi:
   • najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi
    ili
   • promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo)
    ili
   • usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje
  • Ukupan iznos sredstava: 200.000 eura
  • Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   a) Najniži iznos potpore: 3.000 eura
   b) Najviši iznos potpore: 50.000 eura

Na javni natječaj podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Ako se ne iskoristi ukupan iznosa sredstava predviđen za pojedinu provedbenu mjeru, preostali iznos sredstva bit će preraspoređen za dodjelu potpora u okviru drugih provedbenih mjera, prema redoslijedu od provedbene mjere 4. do provedbene mjere 1.

Rok za podnošenje prijava počinje teći 21. kolovoza 2023. od 10:00:00 sati i istječe 4. rujna 2023. u 10:00:00 sati.