Natječaji / Javni pozivi

24. siječnja 2018. -01. srpnja 2018.
Otvoreni

Fond Europskoga gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Javna infrastruktura
 • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
 • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Trgovačka društva
 • Socijalni poduzetnici
 • Ostali
 • Potporne institucije za poduzetnike
 • jlrs
 • znanstvene_organizacije_skole_ucilista
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Objavljen je prvi natječaj Fonda Europskoga gospodarskog prostora (EEA) za regionalnu suradnju u kojem su određena sredstva u iznosu od 15 milijuna eura s očekivanom vrijednošću projekata najmanje milijun eura. Rok za prijavu je 1. srpnja 2018., a početak provedbe planira se za 2019. godinu.

Projekti moraju biti regionalnog prekograničnog ili transnacionalnog obilježja te uključivati ​​partnere iz najmanje triju zemalja i aktivnosti u različitim zemljama. Prihvatljivi subjekti su šire definirani nego u drugim fondovima EEA i Norveške, a uključuju i subjekte u zemljama koje graniče s Europskom unijom.

Fond za regionalnu suradnju, predstavljen 24. siječnja 2018. u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu, sa ukupno 34,5 milijuna eura podupire regionalne prekogranične i transnacionalne projektne inicijative koje promiču zajednička rješenja zajedničkih europskih izazova. Cilj je Fonda jačanje prekogranične i transnacionalne suradnje između tri države donatora (Norveške, Islanda i Lihtenštajna), 15 država članica EU-a koje su korisnice Fonda Europskoga gospodarskog prostora i deset država koje nisu članice EU-a (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina). Darovnice Europskoga gospodarskog prostora (EEA) i Kraljevine Norveške predstavljaju financijski doprinos triju država smanjivanju ekonomskih i društvenih nejednakosti u Europi i državama donatoricama te zemljama korisnicama u sjevernoj, središnjoj i južnoj Europi.

U sklopu Fonda za regionalnu suradnju financira se pet prioritetnih područja:

 • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
 • društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjivanje siromaštva
 • okoliš, energetika, klimatske promjene i ekonomija niskog ugljika
 • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode
 • pravosuđe i unutarnji poslovi.

Više informacija i dokumentacija za prijavu