Natječaji / Javni pozivi

19. listopada 2018. -19. studenoga 2018.
Otvoreni

Informiranja o EU-konzultacije s građanima u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2018.godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor
  • Građani
  • Ostali

Prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj je udruga koja djeluje u području kulture i informiranja, odnosno udruga koja ima znanja i kapaciteta za provedbu projekata informiranja šire javnosti i temama vezanim uz Europsku uniju.

Sve zainteresirane udruge su dužne svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima, uz detaljan opis projekta kojeg prijavljuju za dobivanje financijske podrške iz dijela prihoda od igara na sreću raspoloživih u Državnom proračunu u 2018. godini.

Očekivani iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti s pojedinim prijaviteljem za projekt putem ovog natječaja je u rasponu od 20.000,00 do 50.000,00 kn. Prijavitelj može zatražiti sredstva u visini  100% vrijednosti projekta.