Natječaji / Javni pozivi

16. kolovoza 2018. -17. rujna 2018.
Otvoreni

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge - demokratizacija

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti, nezavisne kulture, rada s djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unaprjeđenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj, što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge.

Institucionalne podrške dodjeljuju se u 3 kategorije:
1. do 300.000,00 kn – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do 200.000,00 kn – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do 75.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

Rok prijave je 17.rujna 2018. do 12:00 sati.